Vestibulit Klåda och sveda i underlivet Vestibulit symptom Vestibulit behandling
EMG biofeedback mot vestibulit Vestibulit och kognitiv beteendeterapi (KBT) Svamp i underlivet
Återkommande svampinfektioner vid mens Svampinfektion behandling Vivag kapslar
Smärta i underlivet - tips Symptom på svamp kvar trots medicin Behandling av svampinfektion med yoghurt
Naturliga huskurer mot svampinfektion
Svamp i underlivet - orsaker
Den vanligaste svampen man får i underlivet är överväxt av Candida Albicans. Svamp finns naturligt i underlivet men om bakteriefloran störs kan PH-värdet i slidan bli extra högt och då kan mängden svamp öka. Det är då man kan börja få besvär av svampen. Liknande besvär som dem man får av svamp kan man faktiskt också få av bakterier eller Bakteriell vaginos. Men då brukar man också känna att underlivet luktar illa, lite som fisk. På Apoteket finns Lactal test med vilket man kan testa om man har ett förhöjt PH-värde. Det är som ett trosskydd som man har på sig under några timmar. Med hjälp av en färgindikation får man sedan veta om provet är positivt eller negativt.


Svampinfektion i underlivet - symptom

Har du tagit antibiotika och sedan får klåda i underlivet är det ganska troligt att du fått en svampinfektion. Antibiotikan dödar nämligen bakterier vilket stör den naturliga balansen mellan svamp och bakterier i slidan. Symptomen på svampinfektion i underlivet är klåda utanför och/eller innanför slidan samt på blygdläpparna, sveda i slidmynningen och flytningar. Dessa flytningar är ofta helt vita men det kan också vara så att man inte direkt får några flytningar. I de flesta fall ger svampinfektioner i underlivet tydliga besvär och det blir nästan omöjligt att klara sig utan behandling. Man hör ofta kvinnor säga att de nästan får frossa av klådan. En del måste stanna hemma från jobbet eftersom de får akut klåda. Men det är inte alls säkert att man alltid får så tydliga symptom. Lätt klåda, sveda och allmän irritation i underlivet kan också vara svamp. Särskilt om svampen blivit kronisk brukar man konstigt nog uppleva ganska milda besvär. Se den här sidan för huskurer mot svampinfektion.


Kronisk svampinfektion och vestibulit

En del forskare, främst i USA, funderar på om inte vestibulit i många kvinnors fall kan röra sig om en kronisk svampinfektion. Som tidigare nämnts är definitionen ”vestibulit” att jämföra med ”huvudvärk”, dvs. alla kvinnor med vestibulit har ont i underlivet men av olika orsaker. En kronisk svampinfektion skulle kunna uppstå efter en antibiotikabehandling eftersom den stör bakteriefloran i kroppen vilket kan leda till överväxt av svamp. Men det är inte ens säkert att kronisk svamp syns på vanliga prover hos doktorn. Det kan t.o.m. vara så att mängden svamp i underlivet är normal men att kroppen har blivit överkänslig mot svampen och reagerar överdrivet på den.

Tillbaka till förstasidan för vestibulit.