Vestibulit Klåda och sveda i underlivet Vestibulit symptom Vestibulit behandling
EMG biofeedback mot vestibulit Vestibulit och kognitiv beteendeterapi (KBT) Svamp i underlivet
Återkommande svampinfektioner vid mens Svampinfektion behandling Vivag kapslar
Smärta i underlivet - tips Symptom på svamp kvar trots medicin Behandling av svampinfektion med yoghurt
Naturliga huskurer mot svampinfektion
Klåda och sveda i underlivet
Har du klåda och/eller sveda i underlivet rekommenderar vi att du först och främst går till en gynekolog för att kolla om du har fått någon könssjukdom. De brukar då kunna ta lite prover och då ser man ganska snabbt om så är fallet. Däremot svampinfektion är det inte helt säkert att man över huvud taget kan se på prover, särskilt inte om den blivit kronisk.

Klåda och sveda i underlivet kan vara tecken på svampinfektion eller s.k. vestibulit. På den här hemsidan arbetar vi utifrån teorin att all vestibulit har en förklaring antingen har musklerna i bäckenbotten anammat ett onormalt beteende eller så kan det röra sig om en kronisk svampinfektion. Det kan också vara bakterier, allergi, lichen sclerosus eller något annat. Här fokuserar vi dock på de två förstnämnda orsakerna eftersom de är väldigt vanliga. De förekommer även ofta i kombination.

Framför allt svamp kan ge både klåda och sveda i underlivet. Klådan brukar vara koncentrerad till de yttre blygdläpparna och slidan (kanske främst slidmynningen). Svedan brukar uppträda främst i själva slidan.

Oavsett om svedan och klådan i underlivet är stark och konstant eller svagare och kanske inte uppträder hela tiden så är den helt klart irriterande. Vid kronisk svampinfektion kan klådan ha avtagit från att ha varit väldigt framträdande till att komma bara då och då under dagen. Det som kan vara lite lömskt är att man ofta kan läsa att symptomen på svamp är stark och intensiv och att man knappt kan fungera normalt på grund av den. Detta behöver alltså inte vara sant. Svampinfektion kan visa sig som en irriterande klåda som inte riktigt vill gå över men den behöver inte göra livet helt outhärdligt.

Vidare bör man vara väldigt försiktig med lokala svampmediciner såsom vagitorier. De kan i värsta fall skapa ännu mer smärta och klåda och förstöra slemhinnorna. En bra grundregel är att om du har använt vagitorier och de inte fungerar, så bör du söka läkare.

Tillbaka till förstasidan för vestibulit.